ติดต่อเรา

การอบแห้งที่สม่ำเสมอ - เครื่องอบแห้งแบบหมุน (สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เคมี อาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์ และพลาสติก)

หรือที่เรียกว่าเครื่องอบแห้ง VCCR (ครอสเคาน์เตอร์โฟลว์โรตารี่แนวตั้ง) เครื่องอบแห้งรูปร่างกลม ประกอบด้วยถาดตะแกรงที่มีการเจาะรูหลายถาด วางรูปแบบเป็นชั้นหมุนที่วางทับซ้อนกัน โดยถาดต่าง ๆ ใช้วางผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้แห้ง แต่ละถาดจะถูกเอียงด้วยกลไกทางกลในตำแหน่งที่แน่นอน เมื่อเอียง ผลิตภัณฑ์จะค่อย ๆ เลื่อนลงมายังชั้นที่อยู่ข้างใต้อย่างช้า ๆ ชั้นที่ซ้อนกันช่วยประหยัดพลังงาน และความต้องการใช้พื้นที่ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านเงื่อนไขการอบแห้งเดียวกัน ส่งผลให้การอบแห้งมีความสม่ำเสมอมาก และเป็นแบบเดียวกัน การถ่ายเทความร้อนแบบไหลสวนทางกันอย่างเหมาะสมที่สุด ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานต่ำ การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีที่ควบคุมได้ เพื่อลดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์


เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบหมุน เหมาะสำหรับการอบแห้งอาหารเม็ดใด ๆ ที่ต้องการมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสูงสุด:

1. ผลิตภัณฑ์อาหาร
2. อุตสาหกรรมเคมี
3. อาหารสัตว์เลี้ยง
4. อาหารปลา - อาหารปลาน้ำจืด และอาหารปลาน้ำเค็ม อาหารปลาตู้
5. อุตสาหกรรมพลาสติก

คุณสมบัติและประโยชน์

 1. วัสดุหมุนบนชั้นหลายชั้น สัมผัสถูกกระแสอากาศแห้งที่คงที่
 2. การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ด้วยการทำให้ชั้นที่ด้านล่างว่างหนึ่งชั้นเท่านั้น
 3. ถาดอบแห้งแบบเอียง ทำให้การปรับตำแหน่งและการผสมผลิตภัณฑ์สำหรับการอบแห้งมีความสม่ำเสมอ
 4. เพลาหลักอันเดียวที่มีความเร็วที่ควบคุมได้โดยใช้อินเวอร์เตอร์
 5. วาล์วโรตารี่ทางเข้า, กลาง และทางออก สำหรับการป้อนอย่างต่อเนื่องที่ควบคุมได้ และยังทำหน้าที่เป็นตัวล็อกอากาศด้วย
 6. หน้าต่างตรวจสอบและรูซ่อมบำรุงที่ทุกชั้น
 7. การควบคุมความชื้นที่ง่ายผ่านหน้าจอสัมผัส HMI ซึ่งรวมถึงการควบคุมปริมาณอากาศและอุณหภูมิ, เครื่องคำนวณการระเหยของน้ำ และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
 8. การหมุนเวียนอากาศแห้งและอากาศเย็นที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม เพื่อการประหยัดพลังงาน และปัญหาการควบคุมกลิ่นที่น้อยลง


เคลื่อนที่เป็นวงกลม เพื่อการอบแห้งที่อ่อนโยนและสม่ำเสมอ

อาหารแต่ละเม็ดได้รับการดูแลอย่างดี

กระบวนการ

 1. ครื่องอบแห้งแบบหมุนทรงกระบอก ประกอบด้วยชั้นวงกลมที่หมุนช้า ๆ หลายชั้น ผลิตภัณฑ์ที่จะอบแห้งถูกป้อนจากถาดบนสุด
 2. หลังจากหมุนเกือบครบรอบ ผลิตภัณฑ์จะถูกปล่อยลงบนชั้นที่อยู่ด้านล่างถัดไป ระหว่างการปล่อย ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการจะถูกผสม และปรับระดับอีกครั้ง
 3. กระบวนการเป็นแบบนี้ซ้ำ ๆ จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ถูกปล่อยออกจากถาดสุดท้ายเข้าไปยังทางออก
 4. เปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยไม่มีเวลาหยุดเครื่อง เพียงปล่อยให้หนึ่งชั้นว่างอย่างสมบูรณ์เท่านั้น
 5. กระแสลมไหลเป็นแนวตั้ง และไหลผ่านถาดกลมเจาะรู
 6. ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่เป็นวงกลมในกระแสลมที่ไหลสวนทางกันแบบคงที่
 7. การไหลของผลิตภัณฑ์เป็นแบบ เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) อาหารเม็ดทุกเม็ดได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน ในขณะที่ผ่านปริมาณอากาศและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
 8. ผลที่ได้คือการอบแห้งที่มีความสม่ำเสมอที่สุด
Go round for gentle and uniform drying

Go round for gentle and uniform drying

Dการออกแบบในรายละเอียดของเครื่องอบแห้งแบบหมุน

ออกแบบมาสำหรับการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูง

 1. เวลาเก็บรักษาที่สามารถปรับได้
  การควบคุมของชั้นผลิตภัณฑ์
 2. วาล์วโรตารี่ทางเข้าผลิตภัณฑ์
  ไม่มีผลิตภัณฑ์เสียหายแม้ใส่ 100%
 3. รูปทรงกลม
  -ไม่มีจุดตาย
  -ปรับปรุงการกระจายอากาศ
  -สุขอนามัยที่ดีขึ้น
 4. ตัวกระจายผลิตภัณฑ์
  กระจายผลิตภัณฑ์ และเกลี่ยก้อนที่ติดกันให้แตก
 5. ระยะการปล่อยสั้น
  การปล่อยและผสมผลิตภัณฑ์อย่างนุ่มนวล เพื่อการอบแห้งที่สม่ำเสมอ
 6. ชั้นต่ำกว่า 50-200 มม.
  -โหลดการบีบอัดผลิตภัณฑ์ต
  -ปรับปรุงความสม่ำเสมอของความชื้นy
 7. อุปกรณ์ลูกเบี้ยวเอียงทางกล
  ผสมผลิตภัณฑ์โดยการพลิกไปมาหลายครั้ง
รุ่น T-225-4 T-300-5 TT-300-4-4
กำลังการผลิต1(ตัน/ชม.) 1.5-2.0 3.0-3.5 5.0-6.0
กำลังการผลิต2 (ตัน/ชม.)
1.0-1.5 2.0-2.5 4.0-5.0
กำลังการผลิต3(ตัน/ชม.) 3.5-4.0 N/A N/A

Note:

1)อาหารปลาแบบลอย, ขนาดรูแม่พิมพ์ Ø 3.0 มม., ความชื้นเข้า 24% (wb), ความชื้นออก 10% (wb)

2) อาหารปลาแบบจม, ขนาดรูแม่พิมพ์ Ø 3.0 มม., ความชื้นเข้า 26% (wb), ความชื้นออก 10% (wb)

3) อาหารกุ้ง ,ขนาดรูแม่พิมพ์ Ø 2.0 มม., ความชื้นเข้า 16% (wb), ความชื้นออก 12% (wb)

Share
Back

สวัสดี คุณกำลังมองหาอะไร?